Bình lọc Reltech - ÚC PF28 (18m3/h)

 BÌNH LỌC CÁT HỒ BƠI RELTECH 

SẢN XUẤT TẠI ÚC

 

 

Giá: 17 000 000